O projektu

Dubrovačka regija u Hrvatskoj je svjetski poznata turistička destinacija koja je proteklih godina malo ulagala u razvoj poljoprivrede. S druge strane Popovo polje, susjedna regija u Bosni i Hercegovini, može se identificirati kao područje koje obiluje izuzetno kvalitetnim i tradicionalnim poljoprivrednim proizvodima, no sa nedovoljnim pristupom tržištu. Podrška prekograničnom ruralnom razvoju i uspostavljanje ekonomskih odnosa između regija omogućiti će da se ovi problemi ublaže.
Europska unija je prepoznala važnost uspostavljanja stalnog protoka poljoprivrednih proizvoda u ovom području i kroz Instrument za predpristupnu pomoć (IPA) u okviru Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina financira dvogodišnji projekt „Agrobiznis – oplemenjivanje poljoprivredne baštine u prekograničnoj Dubrovačko-hercegovačkoj regiji“ u iznosu od oko 350.000,00 eura.
Implementaciju projekta u Hrvatskoj vodi Grad Dubrovnik u partnerstvu sa Razvojnom agencijom grada Dubrovnika DURA, Informestom, Kinookusom i Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. U Bosni i Hercegovini vodeći partner je Općina Ravno, a partneri Okusi Hercegovinu i Oxfam, a uz stručnu pomoć Poljopivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Aktivnosti projekta imaju za cilj jačanje unutarnjih kapaciteta u obje regije, podizanje svijesti o postojećim vrijednostima tradicionalnih i autohtonih proizvoda. Proizvodni resursi u Popovom polju i Dubrovačkoj regiji, nakon mapiranja, stručne i znanstvene obrade, će se objediniti, standardizirati, brendirati, napraviti prepoznatljivim za tržište na koje će se plasirati. Uvođenje u proizvodnju inovativnih metoda koje su planirane projektom, voditi će ka povećanju količine i kvalitete prinosa, a samim tim povećati konkurentnost na tržištu. Formiranjem mreže, a zatim i klastera, u koji će ući svi zainteresirani iz sektora proizvodnje hrane i sektora turizma olakšat će pristup regionalnom i EU tržištu. Izradom „Vodiča za farmere“, „Vodiča za investitore“, usvajanjem EU regulative vezane za poljoprivrednu proizvodnju sudionici projekta će imati smjernice za daljnji rad na poboljšanju tržišnih odnosa u regiji.
Uspostavljanjem Agrobiznis centra omogućit će se proizvođačima poljoprivrednih proizvoda i potrošačima stalni kontakt, uz usklađivanje ponude i potražnje, a poljoprivredni festivali koji će se organizirati, biti će u funkciji promocije poljoprivrednih proizvoda, teritorija i tradicije cijele prekogranične Dubrovačko-hercegovačke regije.
Rezultati projekta će biti postignuti ako se u Agrobiznis mrežu, a potom i u klaster, uključe različiti pružaoci usluga i svojim aktivnostima dovedu do povećanja nivoa poljoprivredne proizvodnje, te ostvarenja boljeg ekonomskog statusa poljoprivrednih proizvođača.

IMG_5017

POPOVO POLJE