Partneri

Naši partneri:
Grad Dubrovnik

Pod Dvorom 1
20 000 Dubrovnik, Hrvatska
+385 20 351 800
www.dubrovnik.hr

Grad Dubrovnik
Razvojna agencija Grada Dubrovnika

Branitelja Dubrovnika 15
20 000 Dubrovnik, Hvatska
+385 20 638 236
dura.hr

Razvojna agencija Grada Dubrovnika
INFORMEST – Agencija za razvoj i međunarodnu ekonomsku suradnju

Via Cadorna 36
Goricia, Italia
+39 0481 597411
www.informest.it

INFORMEST - Agencija za razvoj i međunarodnu ekonomsku suradnju
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Svetošimunska cesta 2
10 000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 239 3779
www.agr.unizg.hr

Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Udruga KINOOKUS

Pera Budmani 3
20 000 Dubrovnik, Hrvatska
+385 20 428 125
www.kinookus.com.hr

Udruga KINOOKUS
Općina Ravno

Trg Ruđera Boškovića bb
88 370 Ravno, Bosna i Hercegovina
+387 36 891 471
www.ravno.ba

Općina Ravno
Udruženje mladih za promociju tipičnih proizvoda “Okusi Hercegovinu”

Stari most 1
88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
+387 36 554 150
www.okusihercegovinu.com

Udruženje mladih za promociju tipičnih proizvoda "Okusi Hercegovinu"
OXFAM

Trampina 2/3
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
+387 33 225 536
www.oxfam.org/en/countries/bosnia-and-herzegovina

OXFAM
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Zmaja od Bosne 8
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
+387 33 225 727
www.ppf.unsa.ba

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu