Sastanci članova Mreže

29.01.2016. – Dubrovnik

Dnevni red


13.04.2016. – Trebinje

Fokus grupa – Dnevni red
Fokus grupa – Zapisnik
Studija prezentacija – Dnevni red
Studija prezentacija – Zapisnik
Network – Dnevni red
Network – Zapisnik
Glas Trebinja, Otvaranje ABC u Ravnom


21.07.2016. – Dubrovnik

10.11.2016. – Ravno

Dnevni red


02.2017. – Dubrovnik

30.03.2017. – Ravno

Poziv
Zapisnik


10.06.2017. – Ravno

Poziv
Dnevni red
Zaključci

Dokumenti za diskusiju
Kodeks o radu “Mreže poljoprivredne baštine”
Kriteriji za dobivanje oznake “Poljoprivredna baština” za prekograničnu Dubrovačko-hercegovačku regiju
Šema monitoringa i evaluacije bazirana na SMART indikatorima
Strategija prikupljanja sredstava
Strategija za komunikaciju i vidljivost